17.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


27.06.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu", nr sprawy-TBS.271.1.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


31.05.2017

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu"

informacja z otwarcia 31 V 2017.pdf


30.05.2017

Wyjaśnienie nr 2 do zapytania oferenta w sprawie przetargu na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu"

wyjasnienie do zapytania oferenta 2.pdf


25.05.2017

Wyjaśnienie do zapytania oferenta w sprawie przetargu na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu"

wyjasnienie do zapytania oferenta.pdf


22.05.2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu"

SIWZ.pdf


29.05.2015

Zarządzenie Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu z dnia 29.05.2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Porządku Domowego"

zarzadzenie nr 1/2015.pdf

regulamin porzadku domowego.pdf


24.10.2011

Aneks nr 1/2011 z dnia 04.10.2011 do Zarządzenia nr 1/2009 w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła, wody i odprowadzania ścieków w zasobach własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

aneks_nr_1-2011.pdf


13.07.2011

Uchwała nr 2/2011 z dnia 12.07.2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu

uchwala_nr_2-2011.pdf


Pliki do pobrania:

Wniosek o przydzielenie lokalu mieszkalnego

wniosek.pdf

Zarządzenie nr 1/2009 z dnia 19.06.2009 w sprawie uchwalenia "Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła, wody i odprowadzania ścieków w zasobach własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

zarzadzenie_nr_1-2009.pdf

"Regulamin rozliczeń kosztów dostawy ciepła, wody i odprowadzania ścieków w zasobach własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

regulamin.pdf


Przydatne linki:

skorcz.pl | tbs24.pl

Projekt i realizacja: Fenriz