10.01.2018

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Skórczu przy ul. Spacerowej 13 ogłasza zapytanie o cenę w trybie negocjacji cenowych dla zadania: "naprawa murków oporowych i nawierzchni betonowej – budynek przy ul. Starogardzkiej 33-35 w Skórczu" w oparciu o przedmiar robót dostępny w biurze Spółki.

Termin realizacji projektu do ustalenia z przyszłym wykonawcą, oferty przyjmujemy do 05.02.2018r.

Kontakt telefoniczny pod nr 501 336 617.


29.05.2015

Zarządzenie Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu z dnia 29.05.2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Porządku Domowego"

zarzadzenie nr 1/2015.pdf

regulamin porzadku domowego.pdf


24.10.2011

Aneks nr 1/2011 z dnia 04.10.2011 do Zarządzenia nr 1/2009 w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła, wody i odprowadzania ścieków w zasobach własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

aneks_nr_1-2011.pdf


13.07.2011

Uchwała nr 2/2011 z dnia 12.07.2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu

uchwala_nr_2-2011.pdf


Pliki do pobrania:

Wniosek o przydzielenie lokalu mieszkalnego

wniosek.pdf

Zarządzenie nr 1/2009 z dnia 19.06.2009 w sprawie uchwalenia "Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła, wody i odprowadzania ścieków w zasobach własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

zarzadzenie_nr_1-2009.pdf

"Regulamin rozliczeń kosztów dostawy ciepła, wody i odprowadzania ścieków w zasobach własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

regulamin.pdf


Przydatne linki:

skorcz.pl | tbs24.pl

Projekt i realizacja: Fenriz