Mieszkania należące do Spółki mogą być wynajmowane osobom fizycznym, w tym osobom zgłoszonym do wspólnego zamieszkania, które w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

Spółka może zawierać z osobami prawnymi lub fizycznymi umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem, dla osób wskazanych przez te osoby prawne lub fizyczne, a spełniające warunki dla zawarcia umowy o wynajem lokalu. Umowy w sprawie partycypacji będą zawierane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wnioski o przydziale lokalu do wynajęcia są rozpatrywane przez komisję mieszkaniową powołaną przez Zarząd Spółki.

Komisja mieszkaniowa rozstrzyga o przyznaniu określonych mieszkań, sporządza protokół, który stanowi podstawę do zawarcia przez Zarząd Spółki umowy najmu.

Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu zaistniałej w dniu oddania lokalu.

Obecnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje dwoma budynkami mieszkalnymi położonymi przy ulicy Wojska Polskiego oraz jednym budynkiem przy ulicy Pomorskiej 12.

Oddane mieszkania są opomiarowane i wykończone, mają podstawowe wyposażenie łazienek: wanna, umywalka, armatura itd. i kuchni: zlewozmywak, kuchenka elektryczna. Do każdego mieszkania przynależne jest pomieszczenie lokatorskie (piwnica).

Projekt i realizacja: Fenriz