Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Skórczu prowadzi również działalność w zakresie zarządzania i administrowania Wpólnotami Mieszkaniowymi.

Na chwilę obecną Spółka administruje 13 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

Zarządzanie nieruchomością to podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak i również inwestowanie w tę nieruchomość.

W ramach świadczonej usługi administrowania oferujemy:

zapraszamy do współpracy

Projekt i realizacja: Fenriz